Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Sifarişçi: Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Layihənin adı: Qız qalası su anbarından magistral suvarma kanalının tikintisi ilə bağlı texniki iqtisadi əsaslandırmanın və layihə smeta sənədlərinin hazırlanması
Tarix: 25 aprel 2022-ci il
Görülən işlər:
  • Topoqrafiya axtarış işləri
  • Mühəndis geoloji və hidrogeoloji axtarış işləri
  • Hidrologiya axtarış işləri
  • İrriqasiya şəbəkəsinin layihələndirilməsi
  • Torpaqayırma işləri
  • Aqroiqtisadi işlər
  • Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
  • Texniki-iqtisadi əsaslandırma


Referanslar

Qiymət təklifi al

Aşağıdakı xanaları doldurun və sürətli şəkildə qiymət təklifini əldə edin!

və ya bizə yazın